Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Кристина Николовска
Кристина Николовска е писател, поет, теоретичар на литература, литературен критичар, есеист, антологичар, препејувач и универзитетски професор е на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, каде е вонреден професор по Теорија на литература, на Катедрата за Македонска книжевност и јужнословенски книжевности.
Автор е на девет книги: Десимфонија, 1988 (поезија), Мугроносна, 1989 (поезија), Метафора на припадност, 1999 (теорија на литература), Организација на тишината, 2000 (литературна критика), Глаголска метафора, 2004 (теорија на литература), Филозофемски мрежи, 2004 (литературна критика), Тишината меѓу два збора (Ars Poetica) / Silence between two words (Asr Poetica), 2005 (тематски избор), Внатрешен молк, 2006 (есеистика) и Харизма, 2006 (есеистички, културолошки дијалози).
Била визитинг-професор во неколку европски земји, како Белгија, Словенија итн. Била секретар за меѓународна соработка на Друштвото на писателите на Македонија. На јавноста ѝ е позната како промотор и беседник на бројни литературни и културни настани.
Николовска е автор, сценарист и водител на антологискиот ТВ-серијал Разговорница, циклус емисии од областа на културата и уметноста, кој содржи разговори со еминентни македонски автори и уметници.

Кристина Николовска била уредник на Блесок Критика.Блесок бр. 59, март-април, 2008
      критика: Маестрално, Венко!

Блесок бр. 60, мај-јуни, 2008
      есеи: Каде после последната поезија на Анте?


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+