Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Душко Крстевски
Душко Крстевски е роден на 22 мај 1981 год. во Скопје. Дипломирал на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Моментално е постдипломец на истиот факултет каде работи и како демонстратор по предметот Македонска книжевност 20 век. Во рамките на литературниот клуб „Мугри“ работи како заменик координатор, а е член и на издавачкиот совет на електронското списание за литература и култура „Репер“. Објавува во периодиката поезија и есеи. Преведува од бугарски јазик. Се занимава и со музичка критика.

Душко Крстевски бил уредник на Блесок Критика.

Dusko.krstevski@gmail.comБлесок бр. 60, мај-јуни, 2008
      критика: Скриената камера на Димковска


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+