Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Славица Гаџова
Славица Гаџова (1984, Битола) е дипломиран филолог по Општа и компаративна книжевност и постдипломец на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Се интересира за проблемот на релативноста на гледната точка во книжевноста и нејзината зависност од концептите на моќ, знаење и вистина. Во фокусот на нејзиниот научен интерес влегуваат и интермедијалните релации на романот и филмот, историографската и политичката метафикција. Работи како надворешен соработник во Институтот за македонска литература – Скопје. Пишува есеи, поезија и кратка проза. Зборува англиски и шпански јазик.Блесок бр. 64, јануари-февруари, 2009
      проза: Нане

Блесок бр. 69, ноември-декември, 2009
      проза: Ѕвезди

Блесок бр. 76, јануари-февруари, 2011
      проза: Звуци

Блесок бр. 83, март-април, 2012
      критика: Игра отаде видливото


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+