Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Ана Мартиноска
Родена е 1972 г. во Скопје. Работи како научен соработник во Институтот за македонска литература и доцент на Културолошките студии во книжевноста на истиот Институт. Дипломирала, магистрирала и докторирала на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје. Во 2004 година остварила студиски престој на Универзитетот Оксфорд во Велика Британија. Учествувала на бројни собири и конференции од областа на фолклорот, литературата и културолошките студии во Русија, Украина, Естонија, Шпанија, Германија, Швајцарија, Турција, Бугарија, Србија, Хрватска, Словачка, Унгарија, Романија и др.
Ги објавила книгите „Поетиката на македонските народни гатанки“ (Скопје: Македонска книга, 2002), „Голиот на гости (Антологија на македонскиот еротски фолклор)“ (Скопје: МИ-АН, 2007), „Митот и ритуалот во македонскиот фолклор – релации и поникнувања“ (Скопје: Институт за македонска литература, 2008) и „Конески и фолклорот“ (Скопје: Институт за македонска литература, 2012, во печат), како и голем број научни трудови во периодиката во земјата и странство. Во неделникот „Глобус“ има објавено 180-тина колумни на родови и културолошки теми. Во моментов е редовен колумнист на дневниот весник „Нова Македонија“.
Преведува од (и на) англиски и српски јазик.

Ана Мартиноска е уредничка на Блесок Есеи и Блесок Критика.Блесок бр. 101-102, ноември-декември, 2015
      критика: НАДМИНУВАЊЕ НА ЖЕНСКИОТ МОЛК

Блесок бр. 105, јануари, 2016
      критика: ПОТРАГА ПО ЉУБОВТА

Блесок бр. 111, јануари, 2017
      есеи: Чуд(ес)на синтеза

Блесок бр. 75, ноември-декември, 2010
      галерија, осврти: Со челото на прст

Блесок бр. 80-81, септември-декември, 2011
      критика: “Scorpius balcanicus”, или како да се чита македонската поезија

Блесок бр. 82, јануари-февруари, 2012
      галерија, осврти: Лекции од животот и уметноста

Блесок бр. 89, март-април, 2013
      галерија, осврти: Ars erotica на женски начин

Блесок бр. 92, септември-октомври, 2013
      галерија, осврти: Пресликување на душата

Блесок бр. 93, ноември-декември, 2013
      критика: Жената и канонот


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+