Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Магдалена Димчевска
Магдалена Димчевска (1984, Скопје). Дипломирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Магистер по филолошки науки (2011) на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности во Скопје. Во моментов е докторант на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности.
Телото и телесноста во романите на Петре М. Андреевски
во издание на ИК „Македонска реч“ од Скопје е нејзина прва книга. Оваа книга е адаптирана верзија на нејзината магистерска теза.
Текстот Телото и смртта во романите Пиреј, Небеска Тимјановна и Тунел од П.М.Андревски е во печат. Треба да излезе во списанието „Синтези“, бр. 27.Блесок бр. 83, март-април, 2012
      есеи: Телото и институциите


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+