Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Марија Ѓорѓиева Димова
Марија Ѓорѓиева Димова (р. 1973) е доцент по предметите Теорија на книжевност и Книжевна херменевтика на Катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Член е на Друштвото за компаративна книжевност на Македонија, на Европската мрежа за компаративни проучувања (REELC/ENCLS) и на Меѓународната асоцијација за компаративна книжевност (AILC/ICLA). Објавува есеи и студии од областа на книжевната херменевтика и теоријата на книжевноста.

Објавени книги:
Модели на интертекстуалност во романот
(2004)
Метатекстови
(2009)
Интенција и интерпретација
(2011)Блесок бр. 110, октомври-ноември, 2016
      критика: Да се живее за да се рaскажува

Блесок бр. 84, мај-јуни, 2012
      критика: Антологијата како варијанта на интерлитерарна рецепција

Блесок бр. 89, март-април, 2013
      есеи: Книжевноста и историјата: конкурентни и/ли комплементарни мемории?


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+