Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Соња Стојменска-Елзесер
д-р Соња Стојменска-Елзесер е истражувач и професор во одделението за теорија на литературата и компаративна книжевност при Институтот за македонска литература на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија. Главен уредник е на меѓународното списание за компаративна книжевност и културолошки истражувања Контекс. Нејзините научни трудови се од областа на книжевната теорија и компаратистика. Член е на Европската мрежа за компаративни книжевни студии, на Меѓународната асоцијација на компаративисти и на Друштвото на писателите на Македонија. Автор е на книгите: Пулсирачка филологија (1997), Игропис: есеи за книжевниот лудизам (2004), Споредбена славистика (2005), Гризни го јаболкото: антологија на македонската еротска проза (2006), Компаративна книжевност (хрестоматија од едицијата Теории на другоста) (2007), Еквилибриум/Equilibrium (2009) и др.Блесок бр. 84, мај-јуни, 2012
      критика: Книга за културниот дијалог

Блесок бр. 85, јули-август, 2012
      критика: Поетска тригонометрија на европското-свое и европското-туѓо


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+