Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Валентина Миронска
Валентина Миронска-Христовска (1963, Скопје), научен советник во Одделението за македонската литература во XIX век при Институтот за македонска литература, Скопје. Области на истражувачкиот интерес: македонската литература (од XIX век и современата литература), компаративната книжевност, историја на македонската литература, историја на филозофијата и културолошките концепти.
Објавени книги: Македонските преданија за места (2000); Литературното дело на Евтим Спространов (2004); Просветителството во Македонија (2005);
Македонската преродба
(2007); Македонското прашање во литературниот XIX век (2009); Литературни студии за македонскиот идентитет (2012).Блесок бр. 86, септември-октомври, 2012
      критика: Иновативниот и креативниот македонски XIX век


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+