Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Конча Пиркоска
Родена е во Гостивар 1954 година. Во 1980 дипломирала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на Институтот за историја на уметност, во Скопје. Од 1984-та е вработена на Факултетот за ликовни уметности. Во периодот 1996-2011 била член на различни национални и меѓународни жири комисии. Од 1984-2011 објавила над 200 текстови во каталози, дневни весници, списанија и зборници
Објавени публикации:
1998 – Pirkoska, Koncha, Vlase Nikoleski-sculpture, Ozatelier, Newcastle, Australia
2000 – Пиркоска Конча, Роберт Јанкуловски: Да ги зачуваме спомените, Македонски центар за фотографија, Скопје
2002 – Pirkoska, Konca, The Conttinuity of Macedonian Painting in: Contemporary Macedonian artists, Shashouao press, London
2004 – Пиркоска Конча, Поетиката на палимпсестот, во Дијана Томиќ Радевска, Д.Т. Радевска, Скопје
2006 – Скулптурата на Петар Хаџи Бошков, Ѓурѓа, Скопје
2009 – Скулптурата на Петар Хаџи Бошков: 1954-2004, Национална галерија на Македонија, СкопјеБлесок бр. 86, септември-октомври, 2012
      галерија, осврти: Поетиката на тишината и далечината


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+