Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Петар Волнаровски
Роден е во Битола, Р. Македонија, на 10 Октомври, 1968 година.
Дипломирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на Катедрата за Општа и компаративна литература. Магистрант е на истата Катедра.
Работи како филмолог во Кинотеката на Македонија.
Објавува проза, есеи, книжевна и филмска теорија во периодиката и во разни други списанија и медиуми. Исто така, член е на редакцијата на списанието за филмска историја и теорија „Кинопис“.
Објавени дела:
Граница - Култура, 1995. (книга на научно-фантастични новели и раскази)
Психотопија - Магор, 2001. (роман)
e-пошта: petar.volnarovski@uklo.edu.mkБлесок бр. 02, април-мај, 1998
      галерија, осврти: Каде е магијата во „Џипси Меџик“?

Блесок бр. 03, јуни-јули, 1998
      проза: Мојата сламка

Блесок бр. 04, август-септември, 1998
      галерија, осврти: „Маклабас“, или - во Македонија нешто ново

Блесок бр. 05, октомври-ноември, 1998
      галерија, осврти: Наместо будење - збогум!!!

Блесок бр. 07, февруари-март,1999
      проза: Прашина
      галерија, осврти: Deep Impact vs. Armageddon

Блесок бр. 10-11, август-ноември, 1999
      галерија, осврти: Барајќи филм

Блесок бр. 15, јуни-јули, 2000
      есеи: Хуманизам, благородност, доблести… филм?
      галерија, осврти: Хуманизам, благородност, доблести… филм?

Блесок бр. 30, јануари-февруари, 2003
      галерија, осврти: Трилогија – комплекс – целост

Блесок бр. 39, ноември-декември, 2004
      галерија, осврти: Homo homini... canis est?


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+