Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Јасмина Мојсиева Гушева
родена 1964 год во Скопје.
Дипломирала на Филолошкот факултет во Скопје на групата за Општа и компаративна книжевност во 1986 год. Постдипломски студии од областа на македонската книжевност завршила на истиот факултет во 1994 год. Докторирала на Филолошкиот факултет во Скопје.
Работи во Институтот за македонска литература при Филолошкиот факултет во Скопје од 1988 година како научен соработник во Одделението за македонско-балкански книжевни врски.
Учествувала во повеќе научно-истражувачки проекти. Објавува есеи и студии од областа на компаративната книжевност и балканистиката. Автор е на книгата Трагикомичното кај Чинго, 1997, Лице и опачина, 2000, и Чинговата апартна поетика, 2001.Блесок бр. 05, октомври-ноември, 1998
      критика: Хуморот во литературата

Блесок бр. 16, август-септември, 2000
      критика: Потеклото (генезата) на моралот

Блесок бр. 26, мај-јуни, 2002
      критика: За некои допирни точки во поетиките на Андриќ и Конески

Блесок бр. 34, септември-октомври, 2003
      критика: Сликата на верскиот синдром во балканскиот свет

Блесок бр. 84, мај-јуни, 2012
      критика: Близината на далечината


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+