Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Билјана Црвенковска
родена 1973 година. Дипломирала 1996 година на филозофскиот факултет (група филозофија). Во моментов подготвува магистерска теза на истиот факултет.
Објавени трудови:
„Филозофија на неискажливото“ во: Семјуел Бекет, „Избрани драми“, Детска Радост, Скопје, 1998
„Митско-трагичниот код во Македонска крвава свадба“ во: Македонска крвава свадба - сто години подоцна, Јелена Лужина, приредувач, Матица македонска и Факултет за драмски уметности, Скопје, 2000.

e-пошта: bikidino@mol.com.mk

Билјана Црвенковска била уредник на Блесок ТеатарБлесок бр. 19, февруари-март, 2001
      театар, осврти: Коле Чашуле: апсурдист и/или антиутопист

Блесок бр. 21, јуни-јули, 2001
      театар, теорија: Специфичниот актерски код на Прличко во контекстот на семиотиката на театарот


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+