Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Гоце Смилевски
Роден е во Скопје во 1975 година, се образувал на универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје (Општа и компаративна книжевност), на Карловиот универзитет во Прага (Чешки јазик и чешка литература) и на Централноевропскиот универзитет во Будимпешта (Родови и културолошки студии). Работел како продавач на кристални предмети во Прага, како наставник по македонски јазик во Кавадарци и како составувач на предметни регистри во Скопје. За Мотивот на инцестот во „Врева и бес“ од Вилијам Фокнер и „Човек без својства“ од Роберт Мусил доделена му е наградата за есеј „Блаже Конески“ во 1998. По повод јубилејот на универзитетот во Скопје доделена му е наградата Свети Кирил и Методиј. Во 2000 година „Сигмапрес“ од Скопје го објави неговиот роман Планетата на неискуството. За романот Разговори со Спиноза (2002) ја доби наградата „Роман на годината“ на Утрински весник.Блесок бр. 107, мај 2016
      критика: ПЛУРАЛНОСТА НА ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ПОЕТСКИОТ СВЕТ НА ЛИДИЈА ДИМКОВСКА

Блесок бр. 22, август-септември, 2001
      проза: Близначки

Блесок бр. 32, мај-јуни, 2003
      критика: Меѓу вечното и секојдневното

Блесок бр. 37, јули-август, 2004
      проза: Разговор со Спиноза

Блесок бр. 43, јули-август, 2005
      критика: Задоволството и отаде него

Блесок бр. 52, јануари-февруари, 2007
      галерија, осврти: Идеологема и фасцинација

Блесок бр. 67-68, јули-октомври, 2009
      критика: Откопување на живото во поезијата

Блесок бр. 71-73, март-август, 2010
      критика: Потрага во себе


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+