Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Силвана Димитровска
• Родена на 16.05.1976 година во Скопје
• Дипломира на Институтот за Филозофија на Филозофскиот Факултет при Универзитетот Светите Кирил и Методиј во Скопје во 2001 година
• Моментално е втора година на постдипломски студии по филозофија на Филозофскиот факултет во Скопје и корисник на стипендија за постдипломски студии од Министерството за образование и наука на Република Македонија
• Учесник е на Логичкото атеље и Византолошкиот кружок и помлад асистент-истражувач на проектот Македонска логичка терминологија при Институтот за филозофија
• Области на интерес: методологија и епистемологија, философија на науките, философија на јазикот, византиска философија
• E-mail: evharisto2000@yahoo.comБлесок бр. 31, март-април, 2003
      есеи: За двете последици од епистемолошката револуција


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+