Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Елизабета Баковска
Елизабета Баковска (1969). Дипломирала и магистрирала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на Катедрата за англиски јазик и книжевност. Докторирала на тема од областа родови студии на Институтот Евро-Балкан. Главен уредник на електронското списание за култура и литература Блесок (www.blesok.mk). Преведува, пишува поезија, проза и книжевна теорија и критика.
На македонски јазик ги превела Надин Гордимер, Вилијам Фокнер, Бора Ќосиќ, Давид Албахари. Нејзина поезија, проза и критички текстови се преведени и објавени на англиски, шпански, романски, бугарски, словенечки, српски, црногорски јазик.

Објавени книги:
Житие на нашата љубов, поезија (Маседониа Прима, 2003)
Четири годишни времиња: раскази за суштински нешта, раскази (Блесок, 2004)
Состојби на духот и телото по триесеттата, поезија (Блесок, 2005)
На пат кон Дамаск, роман (Слово, 2006)
Варварите сè уште пишуваат поезија, поезија (самостојно издание, 2015)
Сопствена соба, сопствено гето: женското писмо во современата македонска проза, книжевна теорија/критика (самостојно издание, 2016)


Книги од Елизабета Баковска во издание на Блесок:


thumb

Тринаесет осврти за книжевни и слични дела

Есеи од Елизабета Баковска (2018) 

Едиција Индра, книга 18


thumb

Четири годишни времиња

Збирка раскази од Елизабета Баковска, еКнига, на македонски.


thumb

Житие на нашата љубов

Поезија од Елизабета Баковска, еКнига, на македонски.


thumb

Biography of Our Love

Поезија од Елизабета Баковска, еКнига, на англиски.


thumb

Состојби на духот и телото по триесеттата

Збирка поезија од Елизабета Баковска
[поезија + цртежи + audio CD] (2005)

Цртежи во книгата, дизајн на корица и музика на CD-то: Дејан Спасовиќ


Едиција Бореа, книга 09  


thumb

Четири годишни времиња

Збирка раскази од Елизабета Баковска (2004)

Едиција Урбан флуид, книга 04  
Блесок бр. 100, септември, 2015
      критика: El amor en los tiempos del cólera

Блесок бр. 107, мај 2016
      есеи: ТОЈ ДА ГО ЧУВАШ, БЕ ЛЕПОТИЦЕ!

Блесок бр. 111, јануари, 2017
      проза: Звуците на умирањето
      галерија, осврти: Совршен поет

Блесок бр. 112, март-април, 2017
      критика: Ловец сум на моменти, што ретко кога успевам да ги уловам

Блесок бр. 116, октомври-ноември, 2017
      критика: „Oтсуството на јазикот е причината за мојата вечна несоница“: Повикани сме да го воскреснеме зборот

Блесок бр. 31, март-април, 2003
      проза: Лош збор

Блесок бр. 39, ноември-декември, 2004
      поезија: Како те љубев

Блесок бр. 40, јануари-февруари, 2005
      критика: Посвета на Јадранка Владова

Блесок бр. 42, мај-јуни, 2005
      поезија: Состојби на духот и телото по триесеттата

Блесок бр. 53, март-април, 2007
      критика: Хармонијата на двојноста

Блесок бр. 56, септември-октомври, 2007
      есеи: Во тесните одаи на розовото гето

Блесок бр. 58, јануари-февруари, 2008
      есеи: Субјектот кај македонските прозаистки

Блесок бр. 60, мај-јуни, 2008
      есеи: Меѓу машките и женските теми, меѓу јавното и приватното

Блесок бр. 63, ноември-декември, 2008
      есеи: Во дијалог со претходниците

Блесок бр. 71-73, март-август, 2010
      есеи: Странствувањето и провинцијализмот

Блесок бр. 76, јануари-февруари, 2011
      проза: Празнина

Блесок бр. 80-81, септември-декември, 2011
      звук, осврти: Кон првиот „албум“ на Старовски и нивното видување на македонската поезија

Блесок бр. 88, јануари-февруари, 2013
      есеи: Варварски ли е да се пишува поезија?

Блесок бр. 91, јули-август, 2013
      есеи: Авто-перцепцијата на македонските прозаистки, или: Јас не сум жена писател


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+