Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Елизабета Шелева
литературен критичар и теоретичар. Родена во Охрид, 1961. Вонреден професор по Теорија на книжевноста и Методологија на литературните студии на Катедрата за Општа и компаративна книжевност, на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Дипломирала на Катедрата за компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје. Магистрирала на Филолошкиот факултет во Белград, 1989, теза: Типолошки модели на македонската книжевна критика. Докторирала на Филолошкиот факултет во Скопје, 1998 на тема Од дијалогизмот до интертекстуалноста (од Михаил Бактин до пост-структуралната критика).

Издала преку 100 написи, вклучувајќи и книги: Компаративна поетика (постмодернизмот во македонската фикција/новела, Скопје, 1996), Книжевно-теориски студии (Скопје, 1997), Културолошки есеи (Скопје, 2000), Од дијалогизмот до интертекстуалноста (Скопје, 2000), Заробеници на денот (избрани колумни), Блесок, Скопје, 2001.

Елизабета Шелева била уредник на Блесок критика


Книги од Елизабета Шелева во издание на Блесок:


thumb

Заробеници на денот

Есеи од Елизабета Шелева, еКнига, на македонски.
Блесок бр. 01, март, 1998
      критика: Болка и апостроф

Блесок бр. 04, август-септември, 1998
      критика: Македонскиот филм во балканскиот културен интертекст
      галерија, осврти: Македонскиот филм во балканскиот културен интертекст

Блесок бр. 07, февруари-март,1999
      критика: Љубов и алхемија

Блесок бр. 09, јуни-јули, 1999
      галерија, осврти: Геопоетиката како провокација за ликовен запис

Блесок бр. 101-102, ноември-декември, 2015
      критика: ДНК запис за ДНК поезија

Блесок бр. 118, март-април, 2018
      критика: Каква е бојата на странците?

Блесок бр. 13, февруари-март, 2000
      есеи: Др. Фалус како фигура на знаењето
      театар, теорија: Др. Фалус како фигура на знаењето

Блесок бр. 32, мај-јуни, 2003
      критика: Кандид од наше маало
      критика: Потентен критички настап

Блесок бр. 36, мај-јуни, 2004
      галерија, осврти: Ракопис / на / алишта

Блесок бр. 54, мај-јуни, 2007
      галерија, осврти: Жестокиот ракопис на Југот

Блесок бр. 58, јануари-февруари, 2008
      есеи: Романот како философија на сеќавањето


50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+