Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

галерија, осврти


 Блесок бр. 98 септември-октомври, 2014
  Александра Зиновски-Вилиќ: Иднината на минатото
  Ангел Миов: Музата мора да танцува
 Блесок бр. 97 јули-август, 2014
  Владимир Јанчевски: Меѓузависноста на сликата и текстот во рамки на композицијата
  Горанчо Ѓорѓиевски: Концептуален ангажиран дискурс
  Владимир Јанчевски: Одлична концептуализација
  Сашо Димоски: Изгрев на залез – постапокалиптична реа на транзицијата
 Блесок бр. 96 мај-јуни, 2014
  Татјана Бундалевска: Борец што никогаш не се разоружува
 Блесок бр. 95 март-април, 2014
  Милан Андов: Пренос
  Јана Јакимовска: Божем ќе сликав…
 Блесок бр. 94 јануари-февруари, 2014
  Tell No One: Метаморфозa
  Јон Луцин: Сфера
 Блесок бр. 93 ноември-декември, 2013
  Сафет Ахмети: Остен биенале, 2013
 Блесок бр. 92 септември-октомври, 2013
  Златко Теодосиевски: Асоцијативна збиеност на размислувањето
  Викторија Васева Димеска: Линеарно и мрежесто
  Ана Мартиноска: Пресликување на душата
  ОПА и Виалка: Перформанс
 Блесок бр. 91 јули-август, 2013
  Олафур Елијасон: Твојата отелотворена градина
  Toxicity: Изложба, конференција и работилница
 Блесок бр. 89 март-април, 2013
  Горјан Ѓорѓиев: Зошто порнографија?
  Ана Мартиноска: Ars erotica на женски начин
 Блесок бр. 88 јануари-февруари, 2013
  Неле Азаведо: Минимум споменик
 Блесок бр. 87 ноември-декември, 2012
  Маркос Зотес: Rafmögnuð Náttúra
 Блесок бр. 86 септември-октомври, 2012
  Конча Пиркоска: Поетиката на тишината и далечината
 Блесок бр. 85 јули-август, 2012
  Калина Б. Исаковска: Mинливост, трансформација и губење на идентитетот
 Блесок бр. 84 мај-јуни, 2012
  Илија Кочовски: Вредности концентрирани во ликовите
  Аниш Капур: „Сакав сензација на променливост...“
 Блесок бр. 83 март-април, 2012
  Ентони Гормли: Изложеност, 2010
 Блесок бр. 82 јануари-февруари, 2012
  Ана Мартиноска: Лекции од животот и уметноста
  Маја Чанкуловска-Михајловска: Ти, линија и јас
 Блесок бр. 80-81 септември-декември, 2011
  Мелентие Пандиловски: SEAFair '11
 Блесок бр. 75 ноември-декември, 2010
  Ана Мартиноска: Со челото на прст
 Блесок бр. 74 септември-октомври, 2010
  Мартин Палух: Инсценирање на реалноста со намера да се открие историската парадигма
  Мира Кератова: Vivez Sans Temps Mort
 Блесок бр. 71-73 март-август, 2010
  Соња Абаџиева: Растење на светлината
 Блесок бр. 66 мај-јуни, 2009
  Бранислав Облучар: Секогаш гладен поглед
  Владимир Кончар: Секогаш гладен поглед
  Даворка Периќ Вучиќ Шнепергер: Зелениот остров како простор на слободата
  Бранислав Облучар: На пазарот
 Блесок бр. 65 март-април, 2009
  Гоце Наневски: Хоризонт-а
  Викторија Васева Димеска: Пиксказни
  Маја Чанкуловска-Михајловска: Хоризонт-а
  Сашо Поповски / Иван Џепароски: Скици за скици
 Блесок бр. 64 јануари-февруари, 2009
  Мирослав Поповиќ: Победа на јазикот над погледот
  Соња Абаџиева: Суровоста на убавината
  Зоран Петровски: Драган Петковиќ, ретроспективно
 Блесок бр. 61-62 јули-октомври, 2008
  Славе Ѓорѓо Димоски : Како човекот настанал од охридската пастрмка
  Бојан Иванов: Во светот на основните честички
 Блесок бр. 60 мај-јуни, 2008
  Станко Павлески: Јавност на Полубратска б.б.
  ДЕНЕС 2008: Годишна ликовна награда за млад уметник „ДЕНЕС“
  Бојан Иванов: Нови станари на старите адреси и ... обратно
  Ана Франговска: Создавање „живототворност“ со техничка перфекција
 Блесок бр. 59 март-април, 2008
  Бојан Иванов: Одблизу и оддалеку
  Благоја Маневски: Цртежот
 Блесок бр. 58 јануари-февруари, 2008
  Дајен Сипл: „Сенки“ на Манчевски
 Блесок бр. 57 ноември-декември, 2007
  Влатко Галевски: Секс со духови
  Златко Теодосиевски: Славица Јанешлиева – Калемење
  Влатко Галевски: Јас сум од Титов Велес
  Влатко Галевски: Превртено
 Блесок бр. 56 септември-октомври, 2007
  повеќе автори: Мирослав Масин, „Риба-Птица-Жена“
  Златко Теодосиевски: Новиот и (не)познатиот Чемерски
 Блесок бр. 55 јули-август, 2007
  Влатко Галевски: Баби на револуцијата
  Виолета Елизабета Крстиќ: Кон изложбата на скулптури на м-р Анета Божинова
 Блесок бр. 54 мај-јуни, 2007
  Александра Петрушевска: Арачиново 2001
  ДЕНЕС: Годишна награда за млад ликовен уметник
  Елизабета Шелева: Жестокиот ракопис на Југот
  Луција Ѓурашковиќ: „Во слава на Велигден“
  Елена Велјановска: Арачиново 2001 на Александра Петрушевска
 Блесок бр. 53 март-април, 2007
  Сунчица Уневска: Низ минатото, Берлин ја испишува сегашната историја
  Златко Теодосиевски: Радост на сликањето
  Небојша Вилиќ: Двојната дискурзивност на еден фото-есеј
  Георги Василевски: 47-ми Меѓународен филмски фестивал во Солун
 Блесок бр. 52 јануари-февруари, 2007
  Гоце Смилевски: Идеологема и фасцинација
  Сунчица Уневска: Мирот и немирот како провокација, како траење или завршување
  Дејан Буѓевац: Кон изложбата на Евгениј Пантев
  Дејан Буѓевац: Кон изложбата на Ладислав Цветковски
 Блесок бр. 50 септември-октомври, 2006
  Никола Маџиров: Оддалечување заради блискост
  Владимир Јанчевски: Молци
 Блесок бр. 48 мај-јуни, 2006
  Влатко Галевски: ДВеконструкција
  Сунчица Уневска: Уметност целосно подредена на политичката ангажираност
  Ана Василевска: Архаизам, постмодерна и мали ѕвезди за големи соѕвездија
 Блесок бр. 47 март-април, 2006
  Љубен Пауноски: Инсталација за инфо-метежот
 Блесок бр. 46 јануари-февруари, 2006
  Ана Василевска: Вистината не е табу
  Георги Василевски: И разликите се дел од единството
  Љубен Пауноски: Мајсторот и коментарот
 Блесок бр. 45 ноември-декември, 2005
  Ана Василевска: Новиот македонски филм
 Блесок бр. 44 септември-октомври, 2005
  Ана Василевска: Светлината на големиот Стораро наспроти сивилото на актулениот европски филм
  Соња Абаџиева: Сликата како жртвен објект или Крварење на сликата
 Блесок бр. 41 март-април, 2005
  Соња Абаџиева: Опседнатост со сликарската онтологија
 Блесок бр. 39 ноември-декември, 2004
  Петар Волнаровски: Homo homini... canis est?
  Маја Чанкуловска-Михајловска: Поглед кон заборавеното
 Блесок бр. 36 мај-јуни, 2004
  Елизабета Шелева: Ракопис / на / алишта
 Блесок бр. 35 март-април, 2004
  Илинденка Петрушева: Подвижното кино на Министерството за просвета
  Емил Алексиев: Глобализација и идентитет
 Блесок бр. 34 септември-октомври, 2003
  Роберт Алаѓозовски: Жал за Guerreνικα
  Владимир Ангелов: Прашина имаме, каде е коњот?
 Блесок бр. 33 јули-август, 2003
  Жарко Кујунџиски: Амелија Пулен:
 Блесок бр. 32 мај-јуни, 2003
  Мелентие Пандиловски: ДЕНЕС
  Виктор Канзуров: Победа над стравот од смртта
 Блесок бр. 31 март-април, 2003
  Јане Алтипармаков: Некогаш Под, а некогаш За еден час
 Блесок бр. 30 јануари-февруари, 2003
  Петар Волнаровски: Трилогија – комплекс – целост
 Блесок бр. 29 ноември-декември, 2002
  Чидананда Дазгупта: Културален национализам
  Стојан Синадинов: „Болшевици и меншевици“ – од иднината
 Блесок бр. 28 септември-октомври, 2002
  Роберт Алаѓозовски: Постмодернизмот во македонскиот филм – II дел
  Влада Урошевиќ: Слоевите на македонската почва во сликите на Глигор Чемерски
 Блесок бр. 27 јули-август, 2002
  Роберт Алаѓозовски: Постмодернизмот во македонскиот филм - I дел
 Блесок бр. 26 мај-јуни, 2002
  Жарко Кујунџиски: Македонски рашомон
 Блесок бр. 25 март-април, 2002
  Јане Алтипармаков: Дејвид Линч: Мајстор на филмската мистерија
  Јенс Питер: Куса биографија на Оскар Кокошка
 Блесок бр. 24 јануари-февруари, 2002
  Живко Андревски: Остро филмско око
 Блесок бр. 23 октомври-ноември, 2001
  Доналд Мекгрегор: „2001“
  Стефани Семлер: Питер Гринавеј и Ничеовото „вечно враќање“
 Блесок бр. 22 август-септември, 2001
  Сузана Т. Павловска: Интервју со Иво Трајков
  Роберт Јанкулоски: Манаки / Фотографи_Close-up
 Блесок бр. 21 јуни-јули, 2001
  Пола Вилквет-Мариконди: Отелотворување нa текстот
 Блесок бр. 20 април-мај, 2001
  МФФ: Скок во празнина
 Блесок бр. 19 февруари-март, 2001
  Роберт Алаѓозовски: Спектрален поглед врз идеолошките аспекти на творештвото на О. Стоун и С. Ли
 Блесок бр. 18 јануари, 2001
  Сузана Т. Павловска: Фестивал „Браќа Манаки“, дел II
 Блесок бр. 17 октомври-ноември, 2000
  Александар Русјаков: Фестивал „Браќа Манаки“, дел I
  Илинденка Петрушева: Се случи кино
 Блесок бр. 16 август-септември, 2000
  Соња Абаџиева: Стефан Маневски
 Блесок бр. 15 јуни-јули, 2000
  Петар Волнаровски: Хуманизам, благородност, доблести… филм?
  Сибила Петлевски: Животопис како духовен патепис
 Блесок бр. 14 април-мај, 2000
  Александар Русјаков: Во одбрана на уметничката чест на филмот
  Викторија Васева Димеска: Сликарот Лазар Личеноски
  Луси Мелоуз: Буена Виста на Рај Кудер
 Блесок бр. 13 февруари-март, 2000
  Анте Поповски: Песната на создавањето и пресоздавањето…
  Ферид Мухиќ: Азган ангел
 Блесок бр. 12 јануари, 2000
  Илинденка Петрушева: Такси
 Блесок бр. 117 декември, 2017
  ЕНВЕР КАЗАЗ: Рецензија за Џенат Дрековиќ
  Сашо Димоски: ЗОШТО ЏЕНАТ ДРЕКОВИЌ И „НЕГОВИОТ ЗАТВОР“
 Блесок бр. 116 октомври-ноември, 2017
  Соња Абаџиева: Разговор со Петар Мазев 1989/90
 Блесок бр. 114-115 јули-август, 2017
  Мери Каталиниќ: „Кратки приказни“ – фотографии од Драги Неделчевски
 Блесок бр. 113 мај-јуни, 2017
  Владимир Георгиевски: Обраќање на манифестацијата Поетска ноќ во Велестово, 2004 година
  Љубен Пауноски: Од: Експресионизмот во македонското сликарство…
 Блесок бр. 112 март-април, 2017
  Небојша Вилиќ: Горан Ристовски
 Блесок бр. 111 јануари, 2017
  Елизабета Баковска: Совршен поет
 Блесок бр. 110 октомври-ноември, 2016
  Владимир Јанчевски: ПОМЕЃУ
 Блесок бр. 107 мај 2016
  Соња Абаџиева: Глигор ЧЕМЕРСКИ – Гиче
  Валентино Димитровски: Поглед од прозорец
 Блесок бр. 106 март-април, 2016
  Ѓорѓе Јовановиќ: Радио Слободно Скопје
  Владимир Јанчевски: АНОМАЛИИ: Не-дисциплинарни естEтички конструкции - Политики и граници на интерпретацијата Самостојна изложба
 Блесок бр. 105 јануари, 2016
  Сафет Ахмети: Драматика наспроти брзина
 Блесок бр. 103-104 декември, 2015
  Валентино Димитровски: Документ Дете од Моника Мотеска
 Блесок бр. 101-102 ноември-декември, 2015
  Мелентие Пандиловски: Доба на катастрофата
 Блесок бр. 10-11 август-ноември, 1999
  Петар Волнаровски: Барајќи филм
  повеќе автори: кон изложбата на Димитар Пандилов
 Блесок бр. 09 јуни-јули, 1999
  Илинденка Петрушева: Tango Querido, Tango Argentino
  Елизабета Шелева: Геопоетиката како провокација за ликовен запис
 Блесок бр. 08 април-мај, 1999
  Софија Грандаковска: Сергеј М. Ејзенштајн: Монтажата како естетска категорија
 Блесок бр. 07 февруари-март,1999
  Петар Волнаровски: Deep Impact vs. Armageddon
  Владимир Ангелов: Втор интернационален филмски фестивал во Скопје
 Блесок бр. 06 јануари, 1999
  Илинденка Петрушева: „Маклабас“
  Борис Петковски: Хуманизмот на Рубенс Корубин
 Блесок бр. 05 октомври-ноември, 1998
  Владимир Величковски: Срамежлива еротика
  Петар Волнаровски: Наместо будење - збогум!!!
 Блесок бр. 04 август-септември, 1998
  Елизабета Шелева: Македонскиот филм во балканскиот културен интертекст
  Петар Волнаровски: „Маклабас“, или - во Македонија нешто ново
 Блесок бр. 03 јуни-јули, 1998
  Георги Василевски: Кревкиот џин
  Борис Петковски: Дијалог со животот
 Блесок бр. 02 април-мај, 1998
  Петар Волнаровски: Каде е магијата во „Џипси Меџик“?
 50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+