Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 09 | година II | јуни-јули, 1999[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 09јуни-јули, 1999
Театар Теорија

Тренирање интеркултурално

/3
стр. 1
Ричард Шехнер

    Заради што е тренирањето? Имам во предвид пет функции што не секогаш егзистираат одделно. Тие се преклопуваат. Во Северна Америка ги тренираме изведувачите за да можат да интерпретираат драмски текст. Тоа е Евро-Американска културна потреба. За оваа работа на интерпретирање разновидност на текстови, од многу периоди, со разновидни стилови, потребни се флексибилни изведувачи, луѓе кои можат да го играат еден ден Хамлет, друг ден Гого, следниот ден Вили Ломан. Ваквото тренирање значи дека изведувачот не е примарниот автор или чувар на текстот. Тој е пренесувач. И ние сакаме пренесувачот да е транспарентен, колку што е можно почист.
    Втората функција на тренирањето е да го направи изведувачот преносител на „текстот на изведбата“ (текст на перформансата). Текстот на изведбата е еден цел мулти-канален процес на комуникација што создава перфомативен акт. Во некои култури, Бали, Јапонија, на пример, поимот текст на перфомансата е многу јасен. Но Драмата не егзистира како пакет на зборови кои потоа се интерпретираат од страна актерите. Но Драмата егзистира како група на зборови неоткинливо вткаени во музиката, гестот, танцот, методите на рецитирање и костимирање. На Но треба да гледаме не како на реализирање на пишан текст, туку како на целосен текст на перформанса, каде што во делови на перформансата невербалните компоненти се доминантни.
    Овие текстови на перформанса – Но, Катакали во Индија, класичен балет, – егзистираат повеќе како мрежа на однесување отколку како вербални комуникации. Не е возможно да се преведе текстот на перформансата во пишан текст. Сите обиди на „бележење“ можат да бидат само делумно успешни. Тренирањето за пренесување на текстот на перформансата е фундаментално различно од тренирањето за интерпретација на драмските текстови.
    Третата функција на тренирањето – не толку добро позната во Евро-Америчката култура, но добро позната во Домородна Америка, Јапонија и во други места, – е зачувувањето на тајното знаење. Методите на перформирање се од вредност и припаѓаат на одделни фамилии и групи кои внимателно ги чуваат нивните тајни. Да се биде избран за тренирање е да се добие пристап до езотерично, моќно, внимателно чувано знаење. Ова и дава моќ на изведбата. Тренирањето е знаење, знаењето е моќ. Тренирањњето е врска со минатото, со другите светови на реалноста, со иднината, и пристапот до знаењето за перфомансата, за човекот е и специјална привилегија и опасен ризик. Тоа не се рекламира, не се нуди на продажба по школите ниту слободно се пишува за него во книгите.
    Тоа е начинот на кој работат шаманите. За шаманите знаењето за перформансата не е за тоа


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+