Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 10-11 | година II | август-ноември, 1999[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 10-11август-ноември, 1999
Звук Осврти

Жанрот и формата на кантатата „Сердарот“ од Властимир Николовски

/10
стр. 1
Гоце Коларовски

    Обемниот творечки опус на истакнатиот македонски композитор и педагог Властимир Николовски ги вклучува речиси сите жанри и форми својствени на професионалното композиторско творештво во втората половина на ХХ век. Авторот во текот на плодниот творечки живот со еднаков интензитет го привлекуваат крупни, масовни, волуменозни но и пластични, подвижни, карактерни, тембрално на рафиниран начин комбинирани изведувачки состави. На неговиот творечки профил подеднакво му е својствен и интересот за инструменталната боја и постојаното навраќање на националниот фолклорен и црковен колорит и манир во вокалниот опус.
    Кон жанрите на вокално-инструменталната музика авторот се обраќал не еднократно. Во нив се создадени повеќе значајни дела кои одамна си обезбедија место на репрезентативни креации во националната композиторска ризница – ораториумите „Клименту“, „Кирилу“, „Непокор“, кантатите „Сончева колона“, „Пикантерии“, „Сердарот“, „Антилитургија“, вокалните циклуси „По патиштата“ и „Сатир 2“, петата симфонија, многубројните хорски композици, циклусите и песните за машки и женски гласови во придружба на пијано. Во нив е одразена богатата поетска и драмска линија на неговиот многустран талент, способноста за длабоко чувствување и театрализација на поетскиот текст, за соживување со неговата драматургија – линија, меѓу другото јасно пројавена во поетските и прозните, досега, заедно со ликовните, за жал сè уште необјавени работи на композиторот.
    Меѓу фундаменталните творби во обемното вокално творештво на Властимир Николовски, но и во севкупната вокално инструментална музика на македонската композиторска школа, припаѓа и неговата кантата „Сердарот“ инспирирана од најзначајното дело на еден од втемелувачите на македонската поезија Охриѓанецот Григор Прличев – потресната литературна поема „Сердарот“ на либрето на Ѓорѓи Сталев. Музиката на Властимир Николовски, создадена врз нејзиниот текст се одликува со длабок трагизам, ламентозен тонус, еспресивен колорит, впечатливост на музичките карактери што час пластично ја следат линијата на драматуршкиот развој на потресните стихови, час музички ги коментираат.
    И тие особини се нееднократно почувствувани од аудиториумот уште при првото преслушувањето на снимката на ова дело кое за жал само ретки среќници го паметат во концертна изведба. Сепак напишаното за „Сердарот“ по обем не им соодветствува на искажаните импресии, и тоа беше еден од мотивите кои го поттикнаа авторот на овие редови да им посвети внимание на некои аспекти на жанрот и формата на творбата, податни за излагање во форма на лимитиран реферат.

      

* * *
* *

    На прв поглед се чини дека и нема посебни причини за вдлабочување над проблемот на жанрот. Авторот веднаш под името на делото во партитурата напишал – кантата и со тоа како да е симнато прашањето од полето на внимание. Сепак доколку се земе


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+