Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 13 | година III | февруари-март, 2000[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 13февруари-март, 2000
Звук Осврти

тамбура

/1
стр. 1
Македонски народни инструменти

Општи податоци:
    Тамбура – збор со персиско-арапско потекло;
    жичан инструмент со долг врат кој спаѓа во семејството на лаутата;

Регионална распространетост:
    Во исламските делови, овој инструмент е познат под имињата: танбур, тамбурица, тунбур, баглама, схаркија, саз, бозук, бузики, дотара итн.

Теории за потеклото:
    Потеклото на овој инструмент досега не е сосема познато. Некои етномузиколози сметаат дека Балканската тамбура е донесена од Сумерците, но други пак ја поврзуваат со стариот индиски збор и инструмент „тант“.

Терминологија:
    литарка или ликетелија (тамбура со две жици), четворка, карадузен или чивтелија (тамбура со четири жици), бозук и схаркија (три до дванаесет жична тамбура).

Основни делови:
    Тамбурата е изработена од едно парче дрво. Корпусот, вратот и главата ја чинат конструкцијата на целиот инструмент.
    Понекогаш се сретнуваат и тамбури изработени од две парчиња дрво: од едниот дел е изработен вратот и главата а од другиот корпусот. Овие дрвени делови помеѓусебе се соединети со помош на лепење.
    Вратот на тамбурата е тенок и долг (360 до 500 мм). Должината на целиот инструмент е помеѓу 750 и 900 мм. Корпусот е долг 250 – 300 мм, а широк околу 140 – 200 мм, а неговата длабочина оди помеѓу 120 и 150 мм.

Функција и реперотар:
    Во минатото, во македонската фолклорна инструментална традиција тамбурата имала улога на соло инструмент или како придружба на македонските фолклорни песни. Подоцна таа станала дел на ансамблите кои биле главно составени од: гајда, тамбури, тапан, итн. и тоа како придружба на македонските фолклорни танци.
    Денеска тамбурите се дел на поголеми ансамбли кои ги придружуваат не само традиционалните песни и танци, но и стилизираните фолклорни танци компонирани во нашето време.

Кирил Стојчевски
    Скопје 10.12.1998


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+