Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 14 | година III | април-мај, 2000[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 14април-мај, 2000
Поезија

Избраните

Препев од словенечки: Лидија Димковска


/3
стр. 1
Примож Репар

Избраните
Отаде светот се простира кревка пајажина
Паганска смрт

_______________________________________________________________________

Избраните

За среќата никогаш не е доцна. Посакуваното
кога-тогаш се исполнува. И потем си отпочинува…
И потем си игра во јаслите и чека да го зграби
јако, добродушно момче што пука од здравје.
Но наскоро времето истекува и посакуваната
згазнува на гасот и ја снемува. Неблагодарната вели: Свршено е.
Надмената помислува: потомството…
Полуаџии, полугробари. Полузбунети,
полуосамени. Тргнати на долг, предолг пат. Што води од пеколот.
Пречисти. Воини без мечови. Покајаници на сите бунтови.
А сепак на пат е часот на борбата. Секој миг може да стаса.
Пристигнувам сам. Вистинскиот јас. А не знам каде.
Расцепен на две, пресечен и избран. Покајаник на духот.
Тука сум за да го разменам мрачниот грев за сончев смев.
Недостојното за миг. Тука сум, за да го претворам избледениот свет
во бескорисна мува. Вистинскиот јас. Одвај видлива е радоста на несреќата.
Зачинета со вкус на среќа. Обоена во црвено и заводлива како жена.
Во изразот копнежлива, во претчувството болна. Радоста,
прекриена надеж за која никогаш не е доцна. Со испразнета полнотија.
Со чиста Верба. Среќната радост. Во зажарениот јаглен на столетието.
Во праизворот на испробаната совршеност.
Остварена? Неостварена? Радост на срцето.
Очекувана во горешти молби и клетви.
Лудаците го знаат тоа блаженство.


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+