Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 30 | година VI | јануари-февруари, 2003[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 30јануари-февруари, 2003
Галерија Осврти

Трилогија – комплекс – целост

за трилогијата „ЦРНА НО ПРЕКРАСНА“ (АЛШАР, NIGRA SET FORMOSA, ГОРНА ЗЕМЈА) автор: Благоја Ристески – Платнар; продукција: Пегаз филм, 2001


/7
стр. 1
Петар Волнаровски

     Ретко кога, човек има можност да види нешто навистина специфично во областа на филмската уметност, особено во ова време во кое живееме… Најчесто она што го гледаме се или конфекциски (помалку или повеќе атрактивни) филмови или, пак, стандардно изработени (помалку или повеќе авторски вообличени) класични естетски форми. Се разбира, постојат и оние филмови што се чист (помалку или повеќе издржан) експеримент. Но, за наша среќа, одвреме-навреме, во секоја од овие групи што ги наброив, се појавува по некое остварување што ни доаѓа како извесно освежување, или пак, што е уште поретко, се појавува по некое дело, кое „здраво“ ги руши конвенциите на конкретната естетска и родово-видова форма и носи нешто суштински поинакво. Тоа е позитивно само во случаите кога тоа „рушење“ на формите е конструктивно, и кога пробивот на веќе воспоставените норми е направен преку естетско и суштинско надминување на тие норми, а тоа, пред сè, подразбира нивно претходно добро познавање, како и познавање на сите ограничувања што тие ги носат со своето утврдување и „затврднување“ со текот на времето. Само тогаш се случува деконструкција што значи нова креација и целисходност во својата суштина, а не деструкција што значи само негација и ништење без цел. Или, поконкретно кажано:
     Деконструкцијата
ги крши затврднатите норми донесувајќи на нивно место нови, пошироки граници на свеста за едно уметничко изразување, додека деструкцијата ги разбива нормите не ставајќи ништо на нивно место, оставајќи празнина без свест за што било, освен за немоќта на уметничкиот израз.
     За жал, најчесто сме сведоци на деструкција, а многу поретко на деконструкција, бидејќи многу полесно е да се ништи, отколку да се креира и ре-креира… За креација е потребно многу повеќе: потребна е виша свесност и совесност, но и словесност – како што, најверојатно, би рекол и самиот Благоја Ристески – Платнар, за чија филмска одисеја овде ќе зборувам…
     …
     И нека не ве зачудува јазикот којшто одвреме-навреме ми избива поинаков отколку оној со кој обично ги пишувам моите редови, оти поинаку и не може да се пишува за тоа патешествие, толку подруго отколку оние што досега сме ги знаеле, и оти нема друг начин да се зборува за она што тој со ова ходочастие низ скриените возвишености – во земјата, на земјата и над земјата македонска ни го доловува, на оној само нему својствен начин, начин достоен на овој свесен, совесен, а и словесен човек и автор,


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+