Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 51 | година IX | ноември-декември, 2006[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 51ноември-декември, 2006
Критика

Дарја Коцјанчич: Резервирано за пилоти

/1
стр. 1
Един Сарачевиќ

Дарја Коцјанчич е една од најдобрите словенечки поетеси на хаику поезија. Со сензибилитетот што го поседуваат нејзините песни ги зафаќа (речиси) сите области од нејзиниот живот: социјалните односи, односот кон природата, околината, нејзиното опкружување и пред сè кон самата себе – самосвеста. Иако обично не ја почитува класичната форма 5/7/5 слога, нејзиниот хаику има прилично класични елементи:
    
    хумор
што понекогаш прераснува во (само)иронија

вечер во пивницата:
    ти и јас
    и еднодневната мува

чекори пред вратата –
    бегалецот дава што има:
    беззаба насмевка
    
    чувство на самотија
(јапонско саби)

романса на платното –
    седиштето до мене
    останува празно

ветар во пукнатините на џамот
    цигара со вкус
    на самотија
    
    средба, раз-граничување на два света
: во своите хаикуа мајсторски ги опфаќа миговите на средби на два (навидум одвоени, различни) света: внатрешниот и надворешниот или духовниот и материјалниот; реалниот и фиктивниот или уметничкиот; субјективниот и објективниот…

разгледница од море:
    врз расклатената маса
    се истура кафе

продавница на часовници:
    секој купувач го покажува
    своето време

Да се видиш и да се доживееш себеси и настаните во светот истовремено како ЕДНО и како поединечна појава истовремено е и точка на самосвест и точка на творештво и на создавање; тоа е роден крај на хаикуто и на уметноста како таква. Во оваа „точка“ авторката се чувствува на свое и суверено, затоа од нејзината поезија провејува топлина и оригиналност.

На меѓународните конкурси за хаику поезија што ги распишува Апокалипса досега освоила две награди. Во 1999 го. наградата ја освои за следниот хаику:
    
    на брегот / јато галеби / и разврескани девојчиња

а во 2001 год. за следниот хаику:
    
    дремка во автомобилот / зад ветробранското стакло / рој ѕвезди

Во последните години на конкурсот учествува како членка на жирито.
    Освен со хаику се занимава и со цртање на хаиги, цртежи кои „го дополнуваат“ хаикуто.
    „Резервирано за пилоти“ е нејзина прва книга хаику. На Интернет ја објавила (двојазично) збирката „Деца на оргазмот“

Крањ, 5.7.2004

Дарја Коцјанчич: Резервирано за пилоти


    многумина сакаме повеќе –
    прошетка на ветрот по небото на рибникот
    сè до елката

создадени
    од зелени пејзажи
    си џивкаат

разгледница од море
    врз расклатената маса
    се истура кафе

од златните бранувања – тело
    и небо и море
    оваа вечер

длабоки синила -
    еластичност на бранот
    врз искривите крилја на галебот

меѓу прстите синило мало
    галебот на небото го следат
    нежни мисли

резервирано за пилоти:
    зад облаците
    побелено сонце

ветар во пукнатините на џамот –
    цигара
    со вкус на самотија

свеќа за Лана
    згасната во ударот
    на морскиот ветар

(Посветено на милата Лана, жртва на семејно насилство)

романса на платното -
    седиштето покрај мене
    останува празно

цртеж со јаглен:
    во меките движења
    тлеела љубовта

бакнеж, бакнеж…
    разговор во ритмот
    на жиш-црвената

вечер во пивницата:
    ти и јас
    и еднодневната мува


    Превод од словенечки: Лидија Димковска


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+