Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 06 | година II | јануари, 1999[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 06јануари, 1999
Есеи

Некои црти на индијанскиот карактер

/10
стр. 1
Вашингтон Ирвинг

„Се повикувам на секој бел човек да каже дали некогаш гладен стапнал во колибата на Логан, а овој да не му дал да јаде; дали некогаш дошол премрзнат и гол, а овој да не го облекол“
       Од говорот на еден индијански поглавар

    Има нешто во карактерот и навиките на северноамериканскиот дивјак што е поврзано со пределите во кои што тој обично битисува, со нивните големи езера, бескрајните шуми, величествените реки и беспатните рамници, а што е, по мое мислење, извонредно значајно и величествено. Тој е создаден за дивината, како што Арапот е создаден за пустината. По природа е строг, едноставен и издржлив, способен да се фати во костец со тешкотиите и да ја поднесува немаштијата. Изгледа како во неговото срце да има малку место за негување на благородни чувства; меѓутоа, ако само малку се потрудиме да проникнеме низ таа горделива рамнодушност и вообичаена молчеливост, кои што ја сокриваат неговата природа пред површниот набљудувач, ќе согледаме дека со неговиот ближен од цивилизираниот свет е поврзан со повеќе наклоности и чувства отколку што обично му се припишува.
    Имало во Америка, во првите денови на колонизацијата, многу несреќни домородци на кои што белците им нанеле двојна неправда. Наследните имоти им биле грабнати во ограбувачки и често многу сурови војни, а догматичните и пристрасни писатели им го оцрниле карактерот. Колонистот со нив често постапувал како со шумски ѕверови, а писателот се трудел да го оправда неговото насилството. На првиот му било полесно да истреби отколку да цивилизира, а на вториот полесно да клевети отколку да пофали. Се сметало дека името дивјак или паган е доволно да го озакони непријателскиот став на обајцата; и така тие клети шумски скитници биле прогонувани и клеветени, не затоа што биле виновни, туку затоа што биле непоучени.
    Белците ретко кога исправно ги ценеле и почитувале правата на дивјакот. Во мир, тој често бил жртва на подмолна трговија; во војна на него гледале како на диво животно, чиј што живот или смрт зависат само од неговата претпазливост и нивната добра волја. Човекот немилосрдно уништува живот кога му е загрозена личната безбедност, и тогаш не подлегнува на казна; не треба од него да се очекува многу милост кога ќе го почувствува каснувањето на влекачот, а свесен е за својата моќ да го уништи.
    Истите предрасуди, вкоренети така одамна, широко се распространети и до ден-денешен. Некои учени кругови, за волја на вистината, со трудољубивост што е за пофалба, се потрудиле да ги испитаат и забележат вистинските


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+